MVY Hukuk & Danışmanlık

Ekibimiz

Kurucu Avukat

Mehmet Veysel Yılmaz

Mehmet Veysel YILMAZ; Vergi Hukuku, Türk Ticaret ve Şirketler Hukuku ile Fikrî Mülkiyet Hukuku, İcra İflas Hukuku, Marka Patent Hukuku alanlarındaki deneyimi ve çalışmalarıyla uluslararası anlamda tanınan MVY Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Hakkında

Kurucu Avukat
Danışman Avukat

Dr. Öğr Üyesi Sertaç Işıka

İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı

hakkında

Danışman Avukat
\

***